Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

Alfabetisk indeks

A   B   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   Ø   1   2   3   4   5   6   7   8   9


A

Affaldsbehandlingsanlæg
Aflyste rammer
Antenner
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
Arealer til byudvikling
Arealudlæg - Haderslev Kommune
Arkitektur - Haderslev Kommune
Arnum lokalområde

Til toppen af siden


B

Bevtoft lokalområde
Boligområde ved Simmerstedvej / Bøndergårdene / Solsortevej Pdf-forside
Bosætning
Byerne - drivkraften for udvikling
Bymiljø

Til toppen af siden


D

Det åbne land - sammenhæng og balance
Detailhandel

Til toppen af siden


E

Enkelte rammer
Erhverv og uddannnelse
Erhvervsområde - etablering af biogasanlæg ved Dybkær, Marstrup Pdf-forside

Til toppen af siden


F

Fjelstrup lokalområde
Forebyggelse af klimaændringer
Forord
Forsvarsanlæg - Haderslev Kommune
Forsyningsanlæg - Haderslev Kommune
Friluftsliv og idræt

Til toppen af siden


G

Generelle rammer
Gram lokalområde

Til toppen af siden


H

Haderslev lokalområde
Hammelev lokalområde
Havneanlæg
Hoptrup lokalområde
Hovedstruktur og retningslinjer
Hvad gælder for mig
Højspændingsanlæg og antennemaster
Høring og forslag
Høringssvar – sådan gør du

Til toppen af siden


I

Indledning
Indledning

Til toppen af siden


K

Klagevejledning
Klima
Kollektiv forsyning og tekniske anlæg
Kollektiv trafik
Kolofon
Kommuneplan i pixieudgave
Kommuneplanens retsvirkninger
Kommuneplantillæg
Kortbilag
Kultur
Kultur - Haderslev Kommune
Kultur, turisme og friluftsliv
Kulturhistorie
Kystbeskyttelse - Haderslev Kommune

Til toppen af siden


L

Landbrug
Landskaber og geologiske bevaringsværdier
Lavbundsarealer
Lufthavn
Lufthavne - Haderslev Kommune
Læsevejledning

Til toppen af siden


M

Marstrup lokalområde
Miljøvurdering

Til toppen af siden


N

Naturområder
Nustrup lokalområde
Nye rammer

Til toppen af siden


O

Olie-og gasanlæg
Om kommuneplanen
Om lokalområder
Områder med samme anvendelse
Over Jerstal lokalområde
Overordnet byudvikling - Haderslev Kommune

Til toppen af siden


P

Pdf-forside

Til toppen af siden


R

Rammer for lokalplanlægning
Råstoffer - Haderslev Kommune
Rekreativt område Gammelbrovej øst Pdf-forside
Retsvirkninger til kommuneplantillæg
Ruds test

Til toppen af siden


S

Skovrejsning
Sommersted lokalområde
Støjforhold
Sønder Vilstrup lokalområde

Til toppen af siden


T

Teknisk anlæg - etablering af biogasanlæg ved Hejsager Næsvej, Sode Pdf-forside
Teknisk anlæg - udvidelse ag biogasanlæg - Hjartbro, Bevtoft Pdf-forside
Teknisk anlæg ved Knavvej, Haderslev Pdf-forside
TILLAEGFORSIDE
Tilpasning til klimaændringer
Trafik, tekniske anlæg og støj
Trafikbetjening og parkering
Trekantområdet - en metropol på vej
Trekantområdets hovedstruktur
Trekantområdets natur- og kystområder
Turisme

Til toppen af siden


V

Veje
Veje og stier - Haderslev Kommune
Vindmøller
Vojens lokalområde

Til toppen af siden


W

Til toppen af siden


Ø

Øsby lokalområde
Øvrig lovgivning

Til toppen af siden


1

1-2017 - Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej
1.1.1 Bymønstret
10-2017
10-2017 - Erhvervsområde - etablering af biogasanlæg ved Dybkær, Marstrup
10.10.BE.01
10.10.BO.01
10.10.BO.02
10.10.BO.03
10.10.BO.04
10.10.CE.01
10.10.CE.02
10.10.CE.03
10.10.CE.04
10.10.CE.05
10.10.CE.06
10.10.CE.07
10.10.CE.08
10.10.CE.09
10.10.CE.10
10.10.CE.11
10.10.CE.12
10.10.CE.13
10.10.CE.14
10.10.CE.15
10.10.CE.16
10.10.EH.01
10.10.OF.01
10.10.OF.02
10.10.OF.03
10.10.OF.04
10.10.OF.05
10.10.RE.01
10.10.RE.02
10.10.RE.03
10.10.RE.04
10.11.BE.01
10.11.BO.01
10.11.BO.02
10.11.BO.03
10.11.BO.04
10.11.BO.05
10.11.BO.06
10.11.BO.07
10.11.BO.08
10.11.BO.09
10.11.BO.10
10.11.BO.11
10.11.BO.12
10.11.BO.13
10.11.BO.15
10.11.BO.16
10.11.BO.17
10.11.BO.17
10.11.BO.18
10.11.CE.01
10.11.CE.02
10.11.CE.03
10.11.EH.01
10.11.EH.02
10.11.EH.03
10.11.EH.04
10.11.OF.01
10.11.OF.02
10.11.OF.03
10.11.OF.04
10.11.OF.05
10.11.OF.06
10.11.RE.01
10.11.RE.02
10.11.RE.03
10.11.RE.04
10.11.RE.05
10.11.RE.06
10.11.TA.01
10.12.BO.01
10.12.BO.02
10.12.BO.03
10.12.BO.04
10.12.BO.05
10.12.BO.06
10.12.BO.07
10.12.BO.08
10.12.BO.09
10.12.BO.10
10.12.BO.11
10.12.BO.12
10.12.CE.01
10.12.CE.02
10.12.CE.03
10.12.EH.01
10.12.EH.02
10.12.EH.03
10.12.EH.04
10.12.EH.05
10.12.OF.01
10.12.OF.02
10.12.OF.03
10.12.OF.05
10.12.OF.06
10.12.RE.01
10.12.RE.02
10.12.RE.03
10.12.RE.04
10.12.RE.05
10.12.RE.06
10.12.RE.08
10.12.RE.09
10.13.BE.01
10.13.BE.02
10.13.BE.03
10.13.BE.04
10.13.BO.01
10.13.BO.02
10.13.BO.03
10.13.BO.04
10.13.BO.05
10.13.BO.06
10.13.BO.07
10.13.BO.08
10.13.BO.09
10.13.BO.10
10.13.BO.11
10.13.BO.12
10.13.CE.01
10.13.CE.02
10.13.CE.03
10.13.EH.01
10.13.EH.02
10.13.OF.01
10.13.OF.02
10.13.RE.01
10.13.RE.02
10.13.RE.03
10.13.RE.04
10.14.EH.01
10.15.BO.01
10.15.BO.02
10.15.BO.03
10.15.BO.04
10.15.BO.05
10.15.BO.06
10.15.BO.07
10.15.CE.01
10.15.OF.01
10.20.BO.01
10.21.BE.01
10.22.BO.01
10.22.BO.02
10.22.OF.01
10.22.RE.01
10.23.BE.01
10.40.EH.01
10.40.LA.01
10.40.LA.02
10.40.LA.03
10.40.RE.01
10.40.TA.01
10.40.TA.03
11.10.BE.01
11.10.BE.02
11.10.BO.01
11.10.BO.02
11.10.BO.03
11.10.BO.04
11.10.BO.05
11.10.BO.06
11.10.BO.07
11.10.BO.08
11.10.BO.09
11.10.BO.10
11.10.BO.11
11.10.BO.12
11.10.BO.13
11.10.BO.14
11.10.BO.15
11.10.BO.16
11.10.BO.17
11.10.BO.18
11.10.BO.19
11.10.BO.20
11.10.BO.21
11.10.BO.22
11.10.BO.23
11.10.BO.24
11.10.BO.25
11.10.BO.26
11.10.BO.28
11.10.BO.29
11.10.CE.01
11.10.CE.02
11.10.EH.01
11.10.EH.03
11.10.EH.04
11.10.EH.05
11.10.EH.06
11.10.EH.07
11.10.EH.08
11.10.EH.09
11.10.EH.10
11.10.OF.01
11.10.OF.02
11.10.OF.03
11.10.OF.04
11.10.OF.05
11.10.OF.06
11.10.OF.07
11.10.OF.08
11.10.OF.09
11.10.RE.01
11.10.RE.02
11.10.RE.03
11.10.RE.04
11.10.RE.05
11.10.RE.06
11.10.RE.07
11.10.TA.01
11.10.TA.02
11.10.TA.03
11.11.BE.01
11.11.BO.01
11.11.BO.02
11.11.BO.03
11.11.BO.04
11.11.EH.01
11.11.OF.01
11.12.BE.01
11.12.BO.01
11.12.BO.02
11.12.BO.03
11.12.BO.04
11.12.BO.05
11.12.BO.06
11.12.BO.07
11.12.EH.01
11.12.EH.02
11.12.EH.03
11.12.EH.04
11.12.EH.05
11.12.EH.06
11.12.EH.07
11.12.EH.08
11.12.EH.09
11.12.EH.11
11.12.EH.12
11.12.OF.01
11.12.TA.01
11.40.LA.01
11.40.TA.01
12.10.BE.01
12.10.BE.02
12.10.BE.03
12.10.BE.04
12.10.BE.05
12.10.BO.01
12.10.BO.02
12.10.BO.03
12.10.BO.04
12.10.CE.01
12.10.CE.02
12.10.EH.01
12.10.EH.02
12.10.EH.03
12.10.EH.05
12.10.EH.06
12.10.OF.01
12.10.OF.02
12.10.OF.03
12.10.OF.04
12.10.OF.05
12.10.OF.06
12.10.OF.07
12.10.RE.01
12.10.RE.02
12.10.RE.03
12.10.RE.04
12.10.RE.05
12.10.RE.06
12.10.RE.07
12.10.TA.01
12.10.TA.02
12.20.BE.01
12.21.BE.01
12.22.BE.01
12.23.BE.01
12.23.BE.02
12.40.OF.01
12.40.RE.01
12.40.TA.02
12.40.TA.03
13.10.BE.01
13.10.BE.02
13.10.BE.03
13.10.BO.01
13.10.BO.02
13.10.BO.03
13.10.BO.04
13.10.CE.01
13.10.EH.01
13.10.EH.02
13.10.EH.03
13.10.EH.04
13.10.EH.05
13.10.OF.01
13.20.BE.01
13.21.BE.01
13.22.BE.01
13.22.BO.01
13.22.EH.01
13.40.EH.01
13.40.EH.02
13.40.EH.03
14.10.BE.01
14.10.BE.02
14.10.BO.01
14.10.BO.02
14.10.BO.03
14.10.BO.04
14.10.BO.05
14.10.CE.01
14.10.EH.01
14.10.EH.02
14.10.EH.03
14.10.EH.04
14.10.LA.01
14.10.OF.01
14.10.OF.02
14.10.RE.01
14.20.BE.01
14.21.BE.01
14.22.BE.01
14.23.BE.01
14.23.RE.01
14.24.BE.01
14.25.BE.01
14.25.OF.01
14.26.BE.01
14.40.EH.01
15.10.BO.01
15.10.BO.02
15.10.BO.03
15.10.BO.04
15.10.BO.05
15.10.BO.06
15.10.BO.07
15.10.BO.08
15.10.BO.09
15.10.CE.01
15.10.EH.01
15.10.EH.02
15.10.EH.03
15.10.EH.04
15.10.EH.05
15.10.EH.06
15.10.EH.07
15.10.EH.08
15.10.EH.09
15.10.EH.10
15.10.EH.11
15.10.EH.12
15.10.EH.13
15.10.EH.14
15.10.EH.15
15.10.OF.01
15.10.OF.02
15.10.RE.01
15.10.RE.02
15.20.BE.01
15.20.TA.01
16.10.BO.01
16.10.BO.02
16.10.BO.03
16.10.BO.04
16.10.BO.05
16.10.BO.06
16.10.BO.07
16.10.BO.08
16.10.CE.01
16.10.EH.01
16.10.EH.02
16.10.EH.03
16.10.EH.04
16.10.OF.01
16.10.OF.02
16.10.OF.03
16.10.RE.01
16.10.RE.02
16.10.TA.01
16.10.TA.02
16.10.TA.02
16.20.BE.01
16.20.BE.02
17.10.BO.01
17.10.BO.02
17.10.BO.03
17.10.BO.04
17.10.BO.05
17.10.BO.06
17.10.BO.07
17.10.CE.01
17.10.EH.01
17.10.EH.02
17.10.OF.01
17.11.EH.01
17.40.EH.01
18.10.BO.01
18.10.BO.02
18.10.BO.03
18.10.BO.04
18.10.BO.05
18.10.CE.01
18.10.OF.01
18.10.OF.02
18.10.RE.01
18.10.RE.02
18.20.BE.01
18.21.BE.01
18.40.RE.01
18.40.RE.02
18.40.RE.03
18.50.SO.01
18.50.SO.02
18.50.SO.03
18.51.SO.01
19.10.BO.01
19.10.BO.02
19.10.BO.03
19.10.BO.04
19.10.CE.01
19.10.EH.01
19.10.EH.02
19.10.OF.01
19.10.OF.02
19.10.RE.01
19.10.RE.02
19.10.TA.01
19.10.TA.02

Til toppen af siden


2

2-2017 - Teknisk anlæg ved Knavvej, Haderslev
2-2017 Teknisk anlæg ved Knavvej, Haderslev - Kommuneplantillæg ramme 1
2-2017 Teknisk anlæg ved Knavvej, Haderslev - Kommuneplantillæg ramme 2
2.1.1 Lokalplanlægning for bæredygtigt bymiljø
2.1.2 Grønne og aktive byer - Haderslev Kommune
2.2.1 Detailplanlægning af boligområder
2.2.2 Nye boliger i landsbyer - Haderslev Kommune
2.2.3 Nye boliger og bevaringsværdi - Haderslev Kommune
2.3.1. Erhvervslokalisering
2.3.2 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
2.3.3 Risikovirksomheder
2.3.3.1 Risikovirksomheder - Haderslev Kommune
2.4.1 Detailhandelsområder
2.4.2 Bymidter
2.4.3 Bydelscentre
2.4.4 Aflastningsområder
2.4.5 Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper
2.4.6 Lokalcentre
2.4.7 Udvalgsvarebutikker uden for bymidten i Billund
2.5.1 Arealer til byudvikling
2.5.2 Byudvikling og grundvand
2.5.3 Byudvikling og naturområder
2.5.4 Byudvikling og overordnede veje
2.5.5 Byudvikling i kystnærhedszonen
20.10.BO.01
20.10.BO.02
20.10.BO.03
20.10.BO.04
20.10.BO.05
20.10.CE.01
20.10.EH.01
20.10.EH.02
20.10.EH.03
20.10.EH.04
20.10.OF.01
20.10.OF.02
20.20.BE.01
21.10.BO.01
21.10.BO.02
21.10.BO.03
21.10.CE.01
21.10.EH.01
21.10.EH.02
21.10.OF.01
21.10.OF.02
21.10.OF.03
21.10.OF.04
21.10.RE.01
21.10.RE.02
21.20.BO.01
21.20.BO.02
21.20.OF.01
21.21.BO.01
21.22.BE.01
21.23.BO.01
21.24.BE.01
21.25.BO.01
21.25.EH.01
21.26.BE.01
21.26.BO.01
21.27.BE.01
21.40.BO.01
21.40.EH.01
21.40.RE.01
21.40.RE.02
21.40.RE.03
21.40.TA.01
21.50.SO.01
21.50.SO.02
21.51.SO.01
22.10.BO.01
22.10.BO.02
22.10.BO.03
22.10.BO.04
22.10.BO.05
22.10.CE.01
22.10.OF.01
22.10.RE.01
22.20.BE.01
22.21.BE.01
22.22.BE.01
22.23.BE.01
22.24.BO.01
22.24.BO.02
22.24.BO.03
22.25.BE.01
22.26.BE.01
22.27.BE.01
22.29.BE.01
22.29.EH.01
22.29.RE.01
22.29.RE.02
22.29.RE.03
22.30.BE.01
22.30.BE.02
22.30.BO.01
22.30.BO.02
22.30.EH.01
22.30.RE.01
22.30.RE.02
22.40.LA.01
22.40.OF.01
22.40.RE.01
22.40.RE.02
22.40.RE.02
22.40.RE.03
22.40.RE.04
22.40.RE.05
22.40.TA.01
22.40.TA.02
22.50.SO.01
22.51.SO.01
22.52.SO.01
22.52.SO.02
22.52.SO.03
22.52.SO.04
22.53.SO.01
22.53.SO.02
22.53.SO.03
23.10.BO.01
23.10.BO.02
23.10.BO.03
23.10.BO.04
23.10.CE.01
23.10.EH.01
23.10.OF.01
23.10.RE.01
23.20.BO.01
23.20.RE.01
23.21.BE.01
23.40.TA.01
23.50.SO.01
23.50.SO.02
23.50.SO.03
23.50.SO.04
23.50.SO.05
23.50.SO.06
23.50.SO.07
23.51.SO.01
23.52.SO.01

Til toppen af siden


3

3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder
3.1.2 Lokalisering af biogasanlæg
3.1.3 Husdyrbrug
3.1.4 Lokalisering af store husdyrbrug
3.1.5 Udflytning af driftsbygninger
3.2.1 Skovrejsningsområder
3.2.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket
3.3.1 Lavbundsarealer og lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder
3.4.1 Naturområder
3.4.2 Særligt værdifulde naturområder
3.4.3 Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder
3.4.4 Internationale naturbeskyttelsesområder
3.4.5 Grønt Danmarkskort
3.5.1 Bevaringsværdige landskaber
3.5.2 Større uforstyrrede landskaber
3.5.3 Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder
3.5.4 Kystnærhedszonen
3.5.5 Offentlighedens adgang
3.6.1 Badevandsområder
3.6.2 Badevandskvalitet - Haderslev Kommune
3.6.3 Vandløb - Haderslev Kommune
3.6.4 Broer og bygværker i vandløb - Haderslev Kommune
3.6.6 Søer - Haderslev Kommune
3.6.7 Havdambrug - Haderslev Kommune
3.6.7 Retningslinje for bade- og bådebroer langs kyststrækninger - Haderslev Kommune

Til toppen af siden


4

4-2017 - Rekreativt område Gammelbrovej øst
4.1.1 Kulturinstitutioner
4.2.1 Kulturhistoriske værdier
4.2.2 Bevaringsværdige bygninger - Haderslev Kommune
4.3.1 Ferie- og kursuscentre samt overnatningssteder
4.3.2 Større turistanlæg
4.3.3 Campingpladser
4.3.4 Sommerhusområder
4.3.5 Turismeområder - Haderslev Kommune
4.4.1 Større fritids- og idrætsanlæg
4.4.2 Rekreative stier og friluftsområder
4.4.3 Kolonihaver
4.4.4 Lystbådehavne
4.4.5 Sejlads - Haderslev Kommune

Til toppen af siden


5

5.1.1 De overordnede veje
5.1.2 Veje
5.1.3 Stier
5.10.1 Omfang og placering af Forsvarets anlæg
5.10.2 Sikkerhed omkring forsvarsanlæg - Haderslev Kommune
5.11.1 Overskudsjord i Haderslev Kommune
5.2.1 Den kollektive trafik
5.3.1 Færgehavne - Haderslev Kommune
5.4.1 Billund Lufthavn
5.4.2 Flyvestation Skrydstrup
5.5.1 Vindmølleområder
5.5.2 Opstilling af vindmøller
5.5.3 Husstandsmøller
5.5.4 Minivindmøller - Haderslev Kommune
5.6.1 Højspændingsanlæg
5.6.1.1 Højspændningsanlæg - Haderslev Kommune
5.6.2 Master og antenner
5.6.2.1 Master og antenner - Haderslev Kommune
5.7.1 Olie- og gasanlæg
5.7.1.1 Olie- og naturgasledning - Haderslev Kommune
5.8.1 Forbrændings- og deponeringsanlæg
5.9.1 Forsyningsanlæg

Til toppen af siden


6

6-2017 - Boligområde ved Simmerstedvej / Bøndergårdene / Solsortevej
6-2017 Boligområde ved Simmerstedvej / Bøndergårdene / Solsortevej - Kommuneplantillæg ramme 1
6-2017 Boligområde ved Simmerstedvej / Bøndergårdene / Solsortevej - Kommuneplantillæg ramme 2
6.1.1 Støj
6.1.2 Arealer til støjfølsom anvendelse
6.1.2.1 Arealer til støjfølsom anvendelse - Haderslev Kommune
6.1.3 Stilleområder
6.1.4 Støjende fritidsaktiviteter - Haderslev Kommune

Til toppen af siden


7

7.2.1 Klimaændringer og arealanvendelse
7.2.2 Håndtering af tag- og overfladevand
7.2.3 Minimumskoter for byggeri - Haderslev Kommune
7.2.4 Fokusområder - Haderslev Kommune

Til toppen af siden


8

8-2017 - Teknisk anlæg - udvidelse ag biogasanlæg - Hjartbro, Bevtoft

Til toppen af siden


9

9 - 2017 - Teknisk anlæg - etablering af biogasanlæg ved Hejsager Næsvej, Sode
9 - 2017 Teknisk anlæg - etablering af biogasanlæg ved Hejsager Næsvej, Sode - Kommuneplantillæg ramme 1

Til toppen af siden

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57