Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER

Kommuneplanforslaget har været i høring ind til 20. juli 2017.

Kommuneplanforslaget bliver endelig politisk behandlet i oktober 2017.

Har du brug for at se forslaget, så henvend dig til kommuneplanlægger Mette Z. Leth Schmidt på 74341711

Husk login

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57