Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Hovedstruktur og retningslinjer


Haderslev - byen i fjorden

En kommuneplan består af en hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. En hovedstruktur afspejler de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse for en kommune.

Hovedstrukturen og retningslinjerne for Kommuneplan 2017-2029 omhandler både en fælles del for Trekantområdet og en del, der omhandler Haderslev Kommune alene.

Den overordnede struktur beskriver Trekantområdets mål for byernes udvikling og udviklingen i det åbne land, og indeholder retningslinjer for planlægningen. Til de enkelte emner kan der være knyttet arealudpegninger, som er vist på kort.

For Haderslev Kommune er der udarbejdet retningslinjer for planlægning og administration af udvalgte emner eller afgrænsede geografiske områder.

I menuen til venstre kan du se emnerne i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57