Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

2.2.3 Nye boliger og bevaringsværdi - Haderslev Kommune

Retningslinje

Lokalbyerne Sdr. Vilstrup og Hoptrup samt landsbyerne Over Aastrup, Kastrup, Ørby, Grarup, Fole og Aarøsund samt Bæk Strand og Tampdrup Strand er omfattet af udpegningen for kulturhistoriske værdier.

  • Inden for de afgrænsede områder må byggeri til boligformål kun ske, såfremt de bevaringsværdige interesser ikke tilsidesættes.
Redegørelse

De registrerede kulturhistoriske værdier i Haderslev Kommune er oplistet i afsnittet om kulturhistorie. Registreringen af disse er foretaget i 2000 af Sønderjyllands Amt og de sønderjyske museer.

pdf Haderslev Kulturhistorisk Registrering 2000.pdf (89.7 KB) 

Den udpegning, der er omfattet af kommuneplanens retningslinjer, skal betragtes som foreløbig. Det er målet at foretage en grundig gennemgang af de foreliggende registreringer, der kan give anledning til revidering og til nye udpegninger.

 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57