Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

3.6.2 Badevandskvalitet - Haderslev Kommune

Retningslinje

Ved etablering af anlæg eller udledning af forurenende stoffer gælder

  • at de ikke vil blive imødekommet såfremt de kan forringe badevandskvaliteten ved de udlagte badeområder, samt ved øvrige kyster/søbredder med stort rekreativt indhold. Det drejer sig om samtlige udlagte badeområder i kommunen, heriblandt Blå Flag strande.
Redegørelse

I løbet af badesæsonen fører kommunen tilsyn med om badevandskvaliteten opfylder de krav, der fremgår i badevandsbekendtgørelsen. Kvalitetsmålet er, at alt badevand mindst skal være klassificeret som tilfredsstillende. I løbet af badesæsonen offentliggøres resultaterne af tilsynet med badevandskvaliteten løbende på kommunens hjemmeside. Kommunen har desuden udarbejdet såkaldte badevandsprofiler, der beskriver de enkelte badeområder, som også kan ses på kommunens hjemmeside. 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57