Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

3.6.7 Havdambrug - Haderslev Kommune

Retningslinje

For havdambrug gælder

  • Enhver tilladelse skal ske under nøje vurdering af de miljømæssige konsekvenser, specielt for Natura 2000-området i Lillebælt.

  • Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af havdambrug.
Redegørelse

I Haderslev Kommune findes et havbrug beliggende øst for Årø og umiddelbart syd for Natura 2000-området Lillebælt. Kommunen finder umiddelbart at havbrugets placering strider imod hensynet til Natura 2000-området, og vil derfor ikke være imødekommende overfor at udvide antallet i farvandet ud for Haderslev Kommune.

Faktaboks

Havdambrug administreres på baggrund af miljøbeskyttelsesloven. Der kræves godkendelse, inden havdambrug kan ændres eller nyetableres. Haderslev Kommune er godkendelses-
myndighed for havdambrug tættere på kysten end 1 sømil. Miljøstyrelsen er derimod myndighed for havdambrug placeret længere væk fra kysten end 1. sømil.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57