Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Kolofon

Udarbejdet af Haderslev Kommune 2017  

 

Chefredaktør Kommunaldirektør Willy Feddersen

Redaktører for fælles dele af kommuneplanen Koordinationsgruppen ved repræsentanter fra Vejen, Vejle, Kolding, Billund, Fredericia, Middelfart og Haderslev kommuner.

Redaktører for lokale dele af kommuneplanen Kommuneplangruppen ved Kai Wisnewski, Mikael Kjær-Jensen, Mie Søgaard Rasmussen, Mette Zippora Leth Schmidt og Søren-Peter Andersen.

Kort GIS-gruppen ved Alice Richter.

Billeder Anders Sanderbo, Line Lind, Jørn Mejer, Rune Forum, Thomas Hæe Mogensen. 

Layout Haderslev Kommune og COWI A/S

Film Line Lind

Platform ODEUM, COWI A/S 

Miljøvurdering COWI A/S

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57