Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Miljøvurdering

Her kan du se miljøvurdering af Trekantområdets fælles del af kommuneplanen og miljøscreening af Haderslev Kommunes lokalt orienterede del af kommuneplanen.

Miljøvurdering for den fælles kommuneplan:pdf Miljørapport Trekantområdet.pdf

Miljøscreening af kommuneplanforslag, Haderslev Kommune: pdf Miljøscreening. Lokal del.pdf

Den sammenfattende redegørelse: pdf Miljørapport Sammenfattende Redegørelse - Haderslev.pdf

 

 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57