Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

4.4.5 Sejlads - Haderslev Kommune

Redegørelse

Sejlads og aktiviteter på vandløb, søer, fjord og bælt har stor betydning for Haderslev Kommune.

Haderslev Dam
I tilknytning til Haderslev Dam ligger der flere søsportsklubber, som understøtter den brede rekreative anvendelse af Haderslev Dam, men som også har medlemmer, der dyrker forskellige sejlsportsportsaktiviteter på eliteplan. Haderslev Dam har en størrelse, som gør det muligt at afvikle konkurrencer på internationalt plan indenfor kajak- og rosport. Etablering af anlæg til søsportsaktiviteter på eliteplan vil understøtte Haderslev Kommune som idrætskommune.
 

En ny dambåd vil desuden fra 2018 ligge til bredden.

Kano og kajak
Sejladsmuligheder med kano og kajak har stor efterspørgsel, og der arbejdes på eksisterende og nye ruter i forskellige regi.

Regulering af sejlads
Sejlads på de ferske vande, som er omfattet af vandløbsloven, er reguleret af vandløbslovens § 4. I regulativerne for de ferske vande er det nærmere bestemt i hvilket omfang sejlads er tilladt. På Haderslev Dam og Slivsø, samt Hoptrup Å, Gels Å, Tørning Å og Gram Å er retten til sejlads åben for almenheden.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57