Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

4.1.1 Kulturinstitutioner

Redegølse

En tredjedel af indbyggere i Haderslev Kommunes bor i landdistrikterne udenfor Gram, Vojens og Haderslev. Udviklingen i landdistrikterne har stor betydning for Haderslev Kommune på mange måder. Fx for bosætning og turisme, kulturarv og friluftsaktiviteter.

Med forskellige støttemuligheder for lokale initiativtagere, foreninger og borgere understøtter Haderslev Kommune udvikling i landdistrikter og landsbyer, herunder ”borgerbudgettering”. Således at det fortsat er attraktivt at leve og bosætte sig i landdistrikterne. Samtidigt understøtter Haderslev Kommune gode muligheder for udvikling af landdistrikternes erhvervsliv – herunder udvikling af tilbud til turister.

På kortet ses kommunes forsamlingshuse og kulturhuse, som Haderslev Kommune støtter driften af. Herudover ses inddeling for Haderslev Kommunes 30 landdistrikter, hvoraf de fleste har egen lokal forening. 

Det vil vi

• Motivere til fortsat bosætning på landet.
• Understøtte nye initiativer til fremme af lokalområdernes tilbud til borgere og turister.
• Løbende opdatere kort med faciliteter, aktivitetstilbud og muligheder.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57