Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

5.10.1 Omfang og placering af Forsvarets anlæg

Retningslinje

Forsvarsanlæggenes omfang og placering fremgår af kortet.

  • Forsvarets anlæg skal søges placeret uden for naturområder og uforstyrrede landskaber samt områder med stor almen benyttelse som fx bynære rekreative områder, udflugtsområder og områder med turismeinteresser.

  • Arealudlæg til Flyvestation Skrydstrup, Beredskabscenter Sydjylland, Haderslev Kasserne samt arealudlæggene til Forsvarets øvelsesanlæg ved Haderslev Vesterskov og ved Halk Hoved opretholdes uændret.
Redegørelse

Eksisterende forsvarsanlæg i Haderslev Kommune:

Flyvestation Skrydstrup

  • Beredskabscenter Sydjylland

  • Haderslev Kaserne

  • Militært øvelsesområde  og skydebane ved Haderslev Vesterskov

  • Militært øvelsesområde / skydebane ved Halk Hoved


Haderslev Kommune vil arbejde for, at Forsvarets ønsker om fastholdelse eller udlæg af anlæg af enhver art tilgodeses i størst mulig omfang. Det sker i løbende dialog mellem Forsvaret og Haderslev Kommune, hvorved det sikres, at den kommunale planlægning til stadighed er i overensstemmelse med Forsvarets ønsker og planer.

Flyvestation Skydstrup, Militært øvelsesområde ved Vesterskov og Militært øvelsesområde ved Halk Hoved er omfattet planlægningszone i forbindelse med støj. Dette er behandlet i afsnittet om støj.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57