Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

5.3.1 Færgehavne - Haderslev Kommune

Retningslinje
  • Færgehavnene i Aarøsund og på Aarø skal sikres mulighed for nødvendige udvidelser og moderniseringer til opretholdelse af færgedriften.

  • Nye havneaktiviteter skal placeres i direkte tilknytning til de eksisterende havne.
Redegørelse

I Haderslev Kommune er der,

  • Aarøsund havn, som omfatter færgehavn og fiskerihavn. Der er på havnen en virksomhed med sæsonbetonet fiskeforarbejdning.

  • Aarø havn, som omfatter færgehavn og fiskerihavn.

Traditionelle havneaktiviteter giver ofte anledning til støj- og eller lugtgener, der kan være uforenelige med tilgrænsende arealanvendelse som fx til boligformål.


Årøsund Færgehavn

 

Faktaboks

Aarøsund og Aarø er nært sammenknyttet, da al transport fra og til Aarø altid er sket gennem havnen i Aarøsund. Fiskerihavnen er stadig aktiv, og Aarøsunds gamle bådebyggeri er også stadig i funktion. 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57