Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Kollektiv trafik

Mål

Den kollektive bustrafik skal først og fremmest sikre et transporttilbud for de borgere, der ikke har adgang til bil. Den kollektive trafik med bus skal i den forbindelse i særlig grad tilrettelægges i forhold til børns og unges rejser til uddannelser.

Den kollektive trafik skal tilrettelægges således, at den styrker bosætning og erhvervsfremme.

I forhold til de længere rejser skal udbygningen af jernbanedriften inden for person- og godstransport understøttes.

Redegørelse til mål

I store dele af Trekantområdet er der et ringe passagergrundlag for den kollektive trafik. Bilen er for mange den mest fleksible transportform. Kun i og omkring de største byer kan den kollektive trafik udgøre et alternativ til bilen. På landet og i de mindre byer bruges bussen først og fremmest af skoleelever og uddannelsessøgende.

Den kollektive transport med tog fremmes, således at den kollektive togtrafik kan tilbyde et alternativ til biltransport. Udgangspunktet er at støtte udviklingen i det østjyske mellem Haderslev og Randers, hvor Trekantområdet sammen med Aarhus udgør vækstområdet.

Hertil kommer, at udbygning af jernbanenettet er en betydende faktor i at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem, der sammen med et regionalt kollektivt bussystem kan binde Trekantområdets største byer og Billund Lufthavn sammen.

 

 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57