Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

5.5.1 Vindmølleområder

Retningslinje
  • Der må kun opstilles nye vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder. Områdernes endelige afgrænsning og det maksimale antal møller i hvert område fastlægges endeligt i den nærmere planlægning af områderne.

Vindmølleområderne er vist på ovenstående kort samt kortbilag 13.

Redegørelse

Udbygning af energiproduktionen fra vindmøller på land kan ske enten ved en sanering og udskiftning i vindmølleparken til færre, større og mere effektive vindmøller eller ved udlægning af nye vindmølleområder.

I henhold til planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i henhold til bekendtgørelse og vejledning for planlægning og opstilling af vindmøller. Opstilling af vindmøller kan i dag kun ske i områder, der er specifikt udpeget i en kommuneplan. Hvis man ønsker at opstille vindmøller uden for disse områder, skal det ske ved en supplerende planlægning.

Redegørelse - Haderslev Kommune

Vindmølleplanen fra 2012 danner grundlag for udpegningen af vindmølleområder i Kommuneplan 2017. pdf Haderslev Vindmølleplan 2012.pdf (5.2 MB)

Udbyggede vindmølleområder

  • Ved Olufskær  (rammeområde 23.40.TA.01 og 10.40.TA.01) og Hyrup (rammeområde 22.40.TA.01) sydøst for Haderslev by er der et område til og opstillet 2 grupper på hver 3 vindmøller.

  • Nord for Jegerup (rammeområde 11.40.TA.01) er der et område til og opstillet en gruppe på 4 vindmøller.

Områder til vindmøller over 120 m

  • Vest for Gram (rammeområde 12.40.TA.03- Nybøl) Vindmølleområde til 4 møller

  • Syd for Gram (rammeområde 12.40.TA.02 - Kastrup Enge) Vindmølleområde til mindst 25 møller

  • Nord for Haderslev (rammeområde 10.40.TA.03 - Krejsel) Vindmølleområde til mindst 4 møller

Vindmøllepark, Kastrup Enge
I 2016-2017 pågår planarbejde for etablering af en vindmøllepark indenfor rammeområde 12.40.TA.02 ved Kastrup Enge. Der er udarbejdet et planforslag (tillæg til kommuneplan 2013, VVM-redegørelse og lokalplan) til et vindmølleprojekt med min. 25 vindmøller og max. 39 vindmøller. Vindmøllerne er 130 meter høje og har en effekt på 2 MW pr. mølle, hvilket svarer til at området vil få en samlet effekt på 78 MW.

Byrådet besluttede ikke at vedtage plangrundlaget for etablering af vindmøller i området ved Kastrup Enge i august 2017. For at kommuneplanen afspejler byrådets beslutning, vil Haderslev Kommune arbejde for en revision af vindmølleplanen og de eksisterende vindmølleområder, i form af kommuneplantillæg. 

Det vil vil - Haderslev Kommune

Ved endelig vedtagelse af plangrundlag for vindmøllegruppen i Kastrup Enge, vil Haderslev Kommune arbejde for en revision af Vindmølleplan 2012.

 

Efter afgørelse af plangrundlag for vindmøller ved Kastrup Enge, vil Haderslev Kommune arbejde for en revision af Vindmølleplanen fra 2012.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57