Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Plannummer Høringsperiode

 

 

Vedtagne Kommuneplantillæg
Boligområde ved Erlevvej og Baldersvej
Boligområde ved Simmerstedvej / Bøndergårdene / Solsortevej
Rekreativt område Gammelbrovej Øst
Teknisk anlæg - etablering af biogasanlæg ved Hejsager Næsvej, Sode
Teknisk anlæg - udvidelse af biogasanlæg - Hjartbro, Bevtoft
Teknisk anlæg ved Knavvej, Haderslev

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57