Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Høringssvar – sådan gør du

Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget kan du benytte vores høringsportal senest indenfor planens høringsperiode. 

Se høringsperioder under kommuneplantillæg eller på høringsportalen. 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57