Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
POLITIKKER
STRATEGIER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLANER
FAGPLANER
PROJEKTER
ANALYSER

Høringssvar – sådan gør du

Hvis du har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget skal de sendes til og være modtaget af Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Planlægning, Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev, eller på e-mail adressen plan@haderslev.dk senest indenfor planens høringsperiode.

Se høringsperioder under kommuneplantillæg. 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57