Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Klagevejledning

Der kan klages over en vedtaget tillæg til kommuneplan, ligesom der kan klages over en lokalplan. Se hvordan du klager på pdf Klagevejledning kommuneplan tillæg (69.4 KB)

Der kan ligeledes klages over en miljøvurdering eller beslutningen om at der ikke foretages en miljøvurdering. Dette vil ofte være i forbindelse med at forslag til tillæg til kommuneplan er i offentlig høring. Du vil kunne se mere om hvordan du klager se pdf Klagevejledning  om afgørelse af miljøvurdering (129 KB)

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57