Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Om kommuneplanen / Find lokalplan

Find lokalplan

Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på Haderslev Kommunes hjemmeside her.

I øvrigt kan du finde de aktuelt gældende lokalplaner i forbindelse med rammebestemmelserne for det enkelte lokalområde.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57