Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Byer og landområder / Detailhandel / Detailhandel: mål

Detailhandel: mål

Byrådet ønsker, at Haderslev Kommune er et attraktivt sted at handle for kommunens borgere, gæster, pendlere og turister.

Byrådet ønsker at udvikle bymidterne til oplevelsesrum med respekt for kulturarven og de bygningsmæssige kvaliteter.    

Byrådet vil koncentrere detailhandelen i bestående butiksområder.  

Byrådet ønsker at tiltrække nye typer af butikker for at højne attraktiviteten for kunderne.

 

Byrådet ønsker, at handelsbalancen for kommunen forbedres.  

Byrådet vil fortsat understøtte markedsføring af detailhandelen.

 

Byrådet har som målsætning at følge udviklingen på detailhandelsområdet.  

Byrådet ønsker at styrke samspillet mellem butikker, organisationer, investorer og kommune for at stå rustet til fremtidens konkurrence. 

 

Byrådet ønsker at styrke tilgængeligheden til centerbyernes detailhandelsbutikker for alle trafikanter. Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57