Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Byer og landområder / Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling


Erhvervsudvikling – i form af virksomheder, arbejdsstyrke, bygninger, arealudlæg og infrastruktur - er en afgørende forudsætning for udviklingen i Haderslev Kommune. Erhvervslivet skaber arbejdspladser og bidrager til kommunens identitet. Haderslev Kommune skal bidrage til at videreudvikle miljøer og strukturer, der understøtter erhvervsudviklingen. Et væsentligt omdrejningspunkt er kommunens nuværende og fremtidige status som bosætningskommune.

Kommunens struktur og placering i grænseregionen og tilknytning til det Østjyske bybånd giver mulighed for at indgå i en række netværk.

Afsnittet fokuserer på både overordnede og mere konkrete mål og retningslinjer, som kommuneplanlægningen understøtter gennem formulering af fx en erhvervspolitik.

Afsnittet om erhvervsudvikling består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse:

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57