Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Kulturhistorie / Kirkelandskaber / Kirkelandskaber: mål

Kirkelandskaber: mål

Byrådet ønsker at sikre kirkerne som markante kulturhistoriske elementer i landskabet. Det vil sige at sikre indblik til kirkerne og udkik fra kirkerne.

Byrådet ønsker at øge forståelsen for det værdifulde samspil mellem kirkerne og deres omgivelser.

Der skal fortsat være plads til fornyelser i landskabet, men fremtidig udvikling skal ske med respekt og forståelse for den fælles kulturarv.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57