Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Landskab, natur og jordbrug / Geologi / Geologi: mål

Geologi: mål

Det er Byrådets ønske, at udpegningen af de geologiske interesseområder skal gøre det muligt at beskytte de lokaliteter, hvor landskabet og aflejringerne synligt fortæller sin egen tilblivelseshistorie. Der lægges vægt på, at videnskabelige og pædagogiske interesser tilgodeses, og at befolkningen sikres et godt oplevelsesmiljø for den del af naturen, som geologien udgør. Helt bogstaveligt er geologien underlaget for alt andet.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57