Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Landskab, natur og jordbrug / Jordbrug / Jordbrug: mål

Jordbrug: mål

Jordbrug generelt

Byrådet ønsker:

 • at varetage de jordbrugsmæssige interessr i det åbne land,
 • at de naturmæssige værdier i kommunen bevares og udvikles med ansvarlighed for naturaven og med plads til landbruget,
 • at det skal være muligt at drive et økonomisk rationelt og miljømæssigt bæredygtigt landbrug, der er tilpasset tidens krav og muligheder, så landmanden kan planlægge og investere langsigtet.
 • at prioritere jordbrugsinteresserne under hensyntagen til natur, miljø, sundhed, landskab og lokalsamfund, med henblik på et gensidigt samfundsmæssigt medansvar i forhold til omgivelserne,
 • at opretholde en konstruktiv dialog med landbruget og andre interessenter og lokalsamfund i det åbne land.
 • at sikre, at landbrugets udvikling sker i harmoni med det åbne lands øvrige interesser, så potentielle konflikter så vidt muligt undgås. Dette især i forhold til erhvervets udvikling i nærheden af nuværende og fremtidige by- og naturområder.

Værdifulde landbrugsområder

Byrådet ønsker:

 • at udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder,
 • at foretage en prioritering af landbrugsjorden på grundlag af jordens bonitet, vandingsmuligheder, omfanget af husdyrhold, mulighed for forarbejdning af husdyrgødning, og under hensyntagen til øvrige interesser i det åbne land og kommunale mål,
 • at prioritere jordbrugsinteresserne under hensyntagen til natur, miljø, landskab og lokalsamfund, med henblik på et gensidigt samfundsmæssigt medansvar i forhold natur og miljø, 
 • at værne om landbrugsjordene, fordi landbrugsjord er en begrænset ressource,
 • erkender, at landbrugsjorden i nogle områder har større landbrugsmæssig betydning end i andre,
 • at landbrugets driftsbygninger placeres med henblik på at opnå bæredygtighed i forhold til naboer, sundhed, natur, miljø, landskab, kulturhistorie og lokalsamfund.

Områder til store husdyrbrug større end 500 DE

Byrådet ønsker:

 • at udpege arealer til lokalisering af driftsbygninger og –anlæg til store husdyrbrug større end 500 DE, der kan være jordløse,
 • at store husdyrbrug placeres og drives på en sådan måde, at der tages størst muligt hensyn til naboer, natur, miljø, sundhed , landskab og kulturhistoriske interesser og lokalsamfund med henblik på et gensidigt samfundsmæssigt medansvar i forhold til naboer, natur og landskab,
 • at store husdyrbrug placeres indenfor en radius af 20 km fra område til fælles biogasanlæg
 • at husdyrgødning fra store husdyrbrug så vidt muligt behandles på et fælles biogasanlæg inden udbringning på arealer.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57