Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Landskab, natur og jordbrug / Lavbundsarealer / Lavbundsarealer: mål

Lavbundsarealer: mål

Byrådet ønsker, at medvirke til at reducere kvælstofudvaskningen ved at genoprette vådområder på lavbundsarealer, således at landbrugets andel af den samlede kvælstofbelastning nedbringes og målsætningen om nedsat kvælstofudvaskning i de statslige vandplaner virkeliggøres.


  

Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57