Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Landskab, natur og jordbrug / Naturområder

Naturområder


Afsnittet om naturområder omfatter biologisk mangfoldighed og internationale naturbeskyttelsesområder. Gennem naturbeskyttelse bidrages der til at sikre kommunens mangfoldige naturområder, samt til at bevare rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie.

Kommuneplanen udpeger en række områder med særlige interesser i forhold til bevarelse af et alsidigt dyre- og planteliv i kommunen samt et netværk af økologiske forbindelser, der skal sikre spredningsveje for vilde dyr, planter og svampe.

Områderne udpeges indenfor to temaer Naturområder og Økologiske forbindelser. Naturområder opdeles i kategorierne Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og Potentielle naturområder, mens Økologiske forbindelser opdeles i Økologiske forbindelser og Potentielle økologiske forbindelser.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) i kommunen indgår desuden i dette afsnit.

Afsnittet om naturområder består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse:

Se kort over Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) i Haderslev Kommune her.

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57