Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Miljøbeskyttelse / VVM-pligtige anlæg / VVM-pligtige anlæg: mål

VVM-pligtige anlæg: mål

Byrådet ønsker at skabe udvikling på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

Byrådet ønsker, at anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, placeres og udformes miljømæssigt rigtigt under hensyn til omgivelsernes naturgrundlag og miljøfølsomhed.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57