Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Tekniske anlæg og forsyning / Fælles biogasanlæg / Fælles biogasanlæg: mål

Fælles biogasanlæg: mål

Det er byrådets mål,

- at husdyrgødningen kan anvendes til energiproduktion,

- at husdyrgødning fra områder udpeget til store husdyrbrug anvendes til biogasproduktion,

- at eksisterende erhvervsområde udlagt til klasse 6 virksomhed overvejes som egnet til biogasproduktion,

- at lokalisere fælles biogasanlæg under hensyn til naboer, landskab, natur og miljø.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57