Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Trafik og transport / Kollektiv trafik / Kollektiv trafik: retningslinjer

Kollektiv trafik: retningslinjer

2.4.1 Plan for den kollektive trafik

Planlægning af de kommunale busruter sker med udgangspunkt i vedtagne trafikplaner i Sydtrafik og Haderslev Kommune.

Definition og vejledning

Den kollektive trafik i kommunen består af togforbindelser samt regionale og lokale busruter. Staten har ansvaret for togdriften, Region Syddanmark har ansvaret for de regionale busruter og kommunen har ansvaret for de lokale busruter.

Den kollektive bustrafik i kommunen er suppleret med tilbudet Flextur, som er en fleksibel kørselsordning, der tilbyder dør til dør kørsel.

Trafikselskabet Sydtrafik varetager planlægningen og koordineringen af de regionale og kommunale busruter og kørselsordningen Flextur.

Sydtrafik skal i henhold til lovgivningen udarbejde en trafikplan hvert 4. år.

Til toppen

 Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57