Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Forside / kp13 / Hovedstruktur og retningslinjer / Trafik og transport / Stier / Stier: mål

Stier: mål

Byrådet ønsker at øge antallet af borgere, der vælger at blive selvtransporterende, enten som cyklist eller som fodgænger, ved at indrette veje og stiforbindelser således, at det bliver trygt og attraktivt at vælge den sunde transportform. Et af redskaberne til at opnå dette mål er at sikre et sammenhængende stinet rettet mod skoleveje, boligtrafik, arbejdstrafik og rekreative mål.

Byrådets mål er at sikre et tidssvarende vej- og stinet, der kan afvikle trafikken både effektivt og sikkert.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57