Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Nustrup lokalområde

Læs om Nustrup lokalområdes karakteristika her: pdf 2018_lokalomraader_Nustrup.pdf (51.2 KB) 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57