Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg

Om lokalområder

Lokalområder
Haderslev Kommune er opdelt i 14 lokalområder

Delområder
Der er 4 typer delområder:

Lokalområdernes og delområdernes numre fremgår af denne liste:pdf Haderslev lokalområde- og delområde nummer.pdf (64.7 KB)  

Rammeområder
Delområderne er opdelt i rammeområder, der er kommuneplanens mindste planlægningsenhed. For hvert rammeområde er der fastlagt rammebestemmelser for, hvad der må fastsættes bestemmelser for i en lokalplan for området. 

Hvert rammeområde har et nummer, der indeholder følgende oplysninger:

Eksempelvis er nummereret for rammeområde 10.11.BO.01 sammensat af følgende oplysninger:

Rammeområdernes generelle anvendelse er angivet med følgende forkortelser:

 

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57