22.10.RE.01 - Rekreativt område Øsby Stadionvej

22.10.RE.01 - Rekreativt område Øsby Stadionvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Øsby Stadionvej

 • Plannummer

  22.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsformål og til halbebyggelse.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål (klubhus, omklædning, idrætshal m.m.). Bebyggelsen skal tilpasses det omgivende landskab. Byrådet kan tillade, at en bygning opføres i større højde end 8,5 m, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt
  tilfælde godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter. Mod landskabet skal der etableres et min. 15 m bredt beplantningsbælte.