22.30.RE.01 - Rekreativt område Færgevej

22.30.RE.01 - Rekreativt område Færgevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Færgevej

 • Plannummer

  22.30.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  6.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til ferie- og fritidsformål med op til 200 overnatningsenheder samt tilhørende offentlig og privat service.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Feriehytter eller lignende med tilhørende fællesfaciliter, kiosker, mindre idrætsanlæg og lignende samt servicebygninger og kollektive anlæg i tilknytning til områdets funktion som ferie- og fritidsformål. Afstand til skel skal mindst være 5 meter. Facadehøjden må ikke være højere end 3 meter. Enkelte bygninger kan med byrådets tilladelse opføres i en større højde. Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter byrådets skøn ikke er
  skæmmende, og de skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve eller jordfarver.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Medmindre der indrettes fælles parkering (1½ p-plads pr. hus), skal der på den enkelte grund være parkeringsmulighed for 2 biler. Der skal etableres vejadgang fra Færgevej til områdets sydvestlige del.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal i afgrænsningen mod det åbne land etableres en afskærmende beplantning bestående af egnstypiske, løvfældende arter.