22.40.RE.02 - Rekreativt område Gammelbrovej øst

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Aflyst

 • Plannavn

  Rekreativt område Gammelbrovej øst

 • Plannummer

  22.40.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem, Naturområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område. Grønt fællesareal til brug for campingpladsens lejere. Området skal henligge i naturtilstand, men kan afgræsses.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må ikke opføres bebyggelse, etableres teltpladser, opstilles hytter eller legeredskaber eller lignende.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.