22.40.RE.05 - Rekreativt område ved Tamdrupvej

22.40.RE.05 - Rekreativt område ved Tamdrupvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område ved Tamdrupvej

 • Plannummer

  22.40.RE.05

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  15% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  3.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Område til fritidshuse i landzone.

 • Områdets anvendelse

  Område til fritidshuse i landzone.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritidshuse. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage og højere end 3 m til tagfod. til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter byrådets skøn ikke er skæmmende, og de skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve eller jordfarve.

 • Trafikbetjening og parkering

  Eksisterende anlæg til parkering anvendes.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som kulturmiljø i form af bevaringsværdig fritidsbebyggelse. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter.