22.40.TA.02 - Område til tekniske anlæg Skomagervej

22.40.TA.02 - Område til tekniske anlæg Skomagervej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Skomagervej

 • Plannummer

  22.40.TA.02

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Rensningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg. Renseanlæg.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Der må kun opføres bygninger til anlæggets drift. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 1/2 etage og højere end 8,5 meter over terræn, medmindre særlige hensyn taler herfor. Anlægget må ikke virke skæmmende på omgivelserne.

 • Særlige bestemmelser

  Området afsluttes med en ca. 7,50 m bred afskærmende beplantning bestående af egnstypiske løvfældende arter.