22.53.SO.01 - Sommerhusområde Aarø Sydstrand

22.53.SO.01 - Sommerhusområde Aarø Sydstrand

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Aarø Sydstrand

 • Plannummer

  22.53.SO.01

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  6.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde. Der må ikke etableres butikker i sommerhusområdet.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sommerhusbebyggelse. Afstand til skel skal mindst være 5 meter. Facadehøjden må ikke være højere end 3 meter. Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter byrådets skøn ikke er skæmmende og de skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve elle jordfarver.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Medmindre der indrettes fælles parkering (1½ p-plads pr. hus), skal der på den enkelte grund være parkeringsmulighed for 2 biler.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal i afgrænsningen mod det åbne land etableres en afskærmende beplantning bestående af egnstypiske, løvfældende arter.