Hovedstruktur og retningslinjer
Rammer for lokalplanlægning
Hvad gælder for mig
Kommuneplantillæg
-->

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Eksempelvis hvor fremtidens erhverv og boliger skal ligge, hvor solfangeranlæg, rensningsanlæg og biogasanlæg skal etableres, hvor vejene skal ligge, og hvilke kulturhistoriske værdier, landskaber og grønne områder vi skal understøtte eller passe særligt meget på. Kommuneplanen er byrådets samlede afvejning af interesser og angiver byrådets ønsker til kommunens fremtidige udvikling.

Få det hurtige overblik!

Læs mere

 Find lokalplaner

Læs mere

Se intro-film

Læs mere

Kontakt

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev
Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 00 34
CVR.nr. 29 18 97 57