• Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er Haderslev kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Eksempelvis hvor fremtidens erhverv og boliger skal ligge, hvor solfangeranlæg, rensningsanlæg og biogasanlæg skal etableres, hvor vejene skal ligge, og hvilke kulturhistoriske værdier, landskaber og grønne områder vi skal understøtte eller passe særligt meget på. Kommuneplanen er byrådets samlede afvejning af interesser og angiver byrådets ønsker til kommunens fremtidige udvikling.