Læsevejledning

Kommuneplanen er primært web-baseret og kan tilgås fra både Trekantområdets og de enkelte kommuners hjemmesider.

Den fælles kommuneplan tager udgangspunkt i den gældende planlov, med særlig reference til lovens § 11a der indeholder en fortegnelse over de emner kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer og arealudpegninger for. For retningslinjer og udpegninger der alene har lokal interesse samt kommuneplanrammer for lokalplanlægningen (planlovens § 11b), henvises til den enkelte kommunes lokale dele af kommuneplanen.

Herudover tager Trekantområdets Kommuneplan udgangspunkt i Erhvervs- og Vækstministerens ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017” med hensyn til vægtning og opbygning.