Højspændingsanlæg og antennemaster

Mål

Distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt.

Der skal arbejdes for, at 400 kV luftledningerne skal kabellægges.

 

Redegørelse til mål

Kommunerne skal i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, og i forbindelse med kommuneplanlægningen, planlægge for en samlet og langsigtet planlægning af højspændingsnettet, blandt andet til sikring af forsyningssikkerheden.

Den samlede langsigtede planlægning af højspændingsnettet skal ske på grundlag af de principper, der er fastlagt i rapporten ”Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg” fra 1995.

400 kV-nettet
Det langsigtede mål er, at alle 400 kV-forbindelser anlægges i jorden frem for master.

Der skal samtidig arbejdes for en forskønnelse af nettet, der kan indebære en kabellægning af 400 kV ledninger, som er beliggende i byzone eller af andre årsager konflikter med væsentlige interesser, herunder landskabelige. I den forbindelse er det besluttet at kabellægge strækningen over Vejle Ådal.

150 kV-nettet
Nye forbindelser skal kabellægges. Det eksisterende net kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan, der indeholder en prioriteret liste.

Læs mere om planlægning for vores energisystem i Syd- og Sønderjylland samt varmeforsyning i Haderslev Kommune i afsnittet om klima.