2.4.3 Bydelscentre

Statisk kort
Statisk kort
  • Der kan i afgrænsede bydelscentre lokalplanlægges for butikker. I Haderslev må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 5.000 m² i det enkelte bydelscenter. I Fredericia, Kolding og Vejle fastsætter byrådet det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte bydelscenter. Rammer for areal til butiksformål og maksimale butiksstørrelser fremgår af skemaet for bydelscentre i redegørelsen.

De afgrænsede bydelscentre er angivet på ovenstående kort samt kortbilag 2.

Byer over 20.000 indbyggere har mulighed for at afgrænse bydelscentre i den centrale del af bydele, og Fredericia, Haderslev, Kolding og Vejle har afgrænset bydelscentre i kommuneplanen.

Byer over 40.000 indbyggere fastsætter selv det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i det enkelte bydelscenter. Butiksstørrelserne følger de generelle regler i Planloven for dagligvarer og udvalgsvarer. Rammen for bydelscentre i Trekantområdet er fastsat som vist i skemaet:

 

Der er udpeget bydelscentre i Haderslev by i bydelene Simmerstedvej, Ny Erlevvej,
Grønningen, Varbergvej, Hiort Lorenzens Vej, Ladegaardsvej og Starup. Rammen for bydelscentrene i Haderslev Kommune fremgår af skemaet i ovenstående redegørelse for Trekantområdet.

Med Kommuneplan 2017 er den maksimale ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal i de enkelte bydelscentre fastholdt på 200 m2 til dagligvarer og 200 m2 til udvalgsvarer.