Kultur

Mål

Trekantområdet skal udvikles som en kulturmetropol med en mangfoldighed af kulturtilbud og en høj andel af aktive kulturbrugere.

Trekantområdets kulturliv skal synliggøres, og dermed øge oplevelsen af Trekantområdet som et dynamisk og levende kulturområde.

Trekantområdets kulturliv skal udvikles gennem eventbaseret innovation og forbedrede netværk, hvor kulturlivets aktører orienterer sig mod området som helhed og mod omverden og tilsammen danner et mangfoldigt kulturelt økosystem.

Vækstlaget i Trekantområdets kulturliv skal styrkes gennem fokus på kulturlivets talenter - både de udøvende kunstnere og de kulturelle entreprenører, der i fællesskab danner basis for et mangfoldigt kulturliv.

 

Redegørelse til mål

Moderne mennesker kræver et kulturliv, der giver helhed i livet, både i det man gør, og hvor man færdes. Kultur spiller en stor rolle for borgernes livskvalitet, og det er samtidig et afgørende element for manges identitetsfølelse. Kulturudbuddet er vigtigt for ”det gode liv” på alle niveauer, fra forsamlingshuset i den lille landsby til store events. De enkelte kommuner i Trekantområdet har deres eget kulturliv, som skal fastholdes og udvikles. I sammenhæng kan denne mangfoldighed profilere området som et kulturelt vækstområde.

Kunst- og kulturudbuddet udgøres eksempelvis af (se faktaboks for konkrete steder og aktiviteter):

 • Museer
 • Teatre, koncertsale og spillesteder
 • Større udendørs events
 • Kunstmiljøer
 • Kulturhuse, biblioteker og forsamlingshuse.

Det kulturpolitiske samarbejde i Trekantområdet tager afsæt i den fælles vækststrategis indsats for at udvikle en såkaldt ”Kulturmetropol”. Her knyttes udviklingen og væksten sammen med evnen til at skabe en stærk og sammenhængende storbyregion. Trekantområdet udgør på flere måder en funktionel storbyregion, herunder særligt som samlet arbejdskraft- og pendlingsområde. Med den fælles satsning på området som kulturmetropol er det desuden ambitionen at styrke området som en funktionel storbyregion med hensyn til borgernes medvirken til og forbrug af kulturliv, kunst og events. Det handler blandt andet om, at Trekantområdets borgere aktivt deltager i kulturlivet på kryds og tværs af kommunegrænserne, og at de kulturelle aktører i området har et fælles perspektiv på kulturlivet og arbejder aktivt for at udvikle området i fællesskab.

Den såkaldte kulturaftale, som Trekantområdets kommuner indgår med staten for en 4-årig periode, danner en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem de 7 kommuner og staten. Kulturaftalen er således med til at definere rammerne for områdets kulturliv, levendegjort ved kultur- og kunstinstitutioner, biblioteker, foreninger, højskoler og andre aktører, der arbejder inden for det kulturelle felt.

Trekantområdet tilbyder en række forskellige kunst- og kulturoplevelser. Eksempelvis er der mulighed for at besøge følgende museer:

 • CLAY Keramikmuseum i Middelfart og Middelfart Museum.
 • Kunstmuseet Trapholt og Koldinghus.
 • Vejlemuseerne med Randbøldalmuseet, Kulturmuseet Spinderihallerne og Vejle Kunstmuseum.
 • Verdensarvsområderne, Jelling Monumenterne og Brødremenighedsbyen Christiansfeld.
 • Grænsemuseet, nord for Christiansfeld.
 • Vejen Kunstmuseum og Museet på Sønderskov.
 • Museum Sønderjylland og Vognsamlingen med arkæologi i Haderslev.
 • Bymuseet i Fredericia og det historiske voldanlæg.
 • Billund Kommunes Museer.

For teater-, koncert- og større udendørs eventoplevelser, kan eksempelvis besøges:

 • Spillestederne Godset i Kolding, Bygningen i Vejle og det Bruunske Pakhus i Fredericia samt Gram Slot.
 • Teatrene i Fredericia, Haderslev, Vejle og Kolding.
 • Den årlige festuge i Trekantområdet, Kløften Festival i Haderslev, Rock under Broen i Middelfart, Jelling Festival, Jels Vikingespil, Kolding Light Festival, Hindsgavl Festival i Middelfart (klassisk), Country Festival ved Gram Slot, Jazz i Trekanten m.fl.

Derudover kan kunst og kultur i Trekantområdet blandt andet opleves på:

 • Skulpturstien i Billund, Tørning Mølle, Tørskind Grusgrav (Robert Jacobsen) og kultur-
  komplekset Nicolai i Kolding.
 • KulturØen i Middelfart, Bispen i Haderslev, bibliotekerne i Kolding, Vejle, Fredericia og
  Vejen.

En kulturmetropol på vej

 • Tiltag, der fremmer en kritisk masse af aktive kulturbrugere, som opfatter Trekantområdet, som et sammenhængende kulturliv.
 • Styrke Trekantområdets image som kulturmetropol.

Metropolens forbindelser

 • Øge innovation og synergier i kulturlivet ved at facilitere netværk mellem kulturelle aktører.
 • Fremme eventbaseret innovation ved at skabe konkrete platforme for samarbejde.

Metropolens næste generation

 • Sikre gode udviklingsmuligheder for unge talenter.
 • Fremme kulturelt entreprenørskab blandt børn og unge.