Trekantområdet - en metropol på vej

Danmark har to stærke vækstområder koncentreret i og omkring Hovedstadsområdet og i Østjylland. I Østjylland fremstår storbyregionerne Aarhus og Trekantområdet som de to hovedcentre for vækst.

 

Figur 1 viser storbyregionerne i Danmark.

Kilde: Landsplanredegørelse 2013. Miljøministeriet.

Trekantområdet er en funktionel storbyregion – en metropol på vej - som indbyggerne opfatter som deres naturlige nærområde, hvor de frit bevæger sig for at arbejde, shoppe, dyrke fritidsinteresser og deres sociale liv. Her er gode og alsidige uddannelsesmuligheder, mange fritidstilbud og et kulturliv, der byder på unikke oplevelser for alle aldre inden for teater, kunst, musik og dans.

Med flere industriarbejdspladser end København, Aarhus og Odense tilsammen, er Trekantområdet Danmarks produktionscentrum. Her findes en række store internationale koncerner og en underskov af mindre virksomheder, der er førende på netop deres felt.

Alene i Trekantområdet er der mere end 200.000 jobs. De mange arbejdspladser bevirker, at Trekantområdet fungerer som et pendlingsopland. Fra Trekantområdet kan man nå op til 600.000 arbejdspladser i løbet af en time.

Trekantområdet er Danmarks absolutte trafikale knudepunkt for både person- og godstrafik. Området er hjemsted for landets største godshavn, den internationale lufthavn i Billund og for to af landets største transportcentre. Det er her, at både jernbanerne og motorvejene mødes.

Den gode infrastruktur, den centrale beliggenhed i Danmark og den stærke vækstkultur er Trekantområdets største fordel og et vigtig konkurrenceparameter i forhold til omgivelserne. Da den smukke natur er et vigtig parameter i områdets attraktivitet i forhold til bosætning, erhvervslokalisering og turisme, lægges der vægt på en grøn udvikling, hvor de store landskabstræk mellem byerne bevares.

Selv de stærkeste danske byregioner er små i en global sammenhæng. Det er således vigtigt, at samspillet med de tættestliggende byregioner styrkes. Trekantområdet vil udbygge samarbejdet med byregionen Aarhus og skabe tættere bånd til metropolen Hamborg og det nordtyske opland.

Med sin vision om den åbne grønne storby og Danmarks internationale region skal Trekantområdet udbygge sin førende position i Vestdanmark samt være en dynamo for vækst både nationalt og internationalt. Trekantområdets vækststrategi, strategiske handleplan og den fælleskommuneplan er grundlaget for dette.