Kulturhistorie

Mål

Trekantområdets kulturarv og dens værdier skal beskyttes og kendskabet hertil udbredes.

 

Redegørelse til mål

Det danske landskab er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt findes der historiske spor, som fortæller om samfundsudviklingen og vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne. Disse spor med deres lokale eller regionale særpræg er baggrund for vores fælles identitet inden for små og større områder.

Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien, som derfor altid vil være inde i en dynamisk proces. Det betyder i mange tilfælde, at værdifulde spor kan blive udvisket eller ødelagt. I takt med ændringerne i såvel by som det åbne land er det derfor vigtigt at være opmærksom på den kulturhistoriske fortælleværdi for at kunne beskytte og sikre den historiske kontinuitet. Internationalt kendte eksempler på dette er Jelling-Monumenterne og Brødremenighedsbyen Christiansfeld, som er med på Unescos Verdensarvsliste. Samarbejder med blandt andet Kulturstyrelsen og Nationalmuseet er her af vigtig betydning for sikring og formidling af en kulturarv af både national og international værdi.

Kommuneplanen indeholder en udpegning af en række kulturhistoriske værdier (eksempelvis udpeget som kulturmiljøer og kirkeomgivelser), der skal sikre, at udviklingen sker med viden om og under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

Mølby udskiftningslandskab

Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

UNESCOs verdensarvsliste omfatter naturområder og kulturskabte værdier, som betragtes som menneskehedens fælles arvegods. 1031 områder fordelt på 163 lande er med på listen (status juli 2015). I Danmark er der udpeget 5 verdenskulturarvsområder og 3 verdensnaturarvs-
områder (heraf én i Grønland).

Nye forslag bliver løbende meldt ind til listen, og optagelse sker efter, at en række internationale eksperter har vurderet, om forslagene lever op til Verdensarvskonventionen, og om de enkelte lande gør tilstrækkeligt for at beskytte områderne for eftertiden. Der er derfor oprettet en opmærksomhedsliste med områder, der med tiden måske optages på verdensarvslisten.

To steder i Trekantområdet er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste, Jelling Monumentet (1994) og Christiansfeld (2015).

Jelling Monumentet består af to runesten, en middelalderkirke samt to høje fra vikingetiden. Jelling Monumentet afspejler den første officielle overgang fra hedenskab til kristendom i Skandinavien.

Christiansfeld blev grundlagt i 1773 med tilladelse fra Kong Christian den 7. af brødre-
menigheden, en luthersk evangelisk frimenighed fra den tyske by Herrnhut. Byen har bevaret den oprindelige bykerne med huse opført efter en streng byplan, og brødremenighedens traditioner præger stadig livet i byen og lokalsamfundet.

Haderslev som kulturarvskommune
Haderslev Kommune blev i 2006 udpeget som en af de fire første kulturarvskommuner i Danmark af Slots- og Kulturarvstyrelsen og Realdania. Over 50 af landets 98 kommuner søgte om at blive kulturarvskommune. Haderslev Kommune har siden udnævnelsen haft fokus på kulturarven og dens muligheder og betydning i mange sammenhænge. Vi ønsker at bruge den lokale kulturarv som løftestang til udvikling af kommunens profil og særligt med henblik på at tiltrække mere bosætning og skabe grundlag for en øget turisme.

Hertug Hans Festival

Vi vil koordinere og lave fysisk planlægning for de kulturhistoriske værdier således at forvaltningsgrundlaget (baggrundsregistrering) er opdateret og samlet.