Lufthavn

Mål

Billund Lufthavns særlige rolle som Danmarks næststørste internationale lufthavn skal fastholdes og udbygges.

Flyvestation Skrydstrups særlige rolle som militær flyveplads skal fastholdes og udbygges.

 

Redegørelse til mål

Billund Lufthavn er af væsentlig betydning for erhvervslivet og borgerne i Trekantområdet, da lufthavnen er med til at forbedre Trekantområdets tilgængelighed internationalt. En fortsat udvikling af Billund Lufthavn er endvidere en væsentlig forudsætning for, at Trekantområdet fremstår stærkest muligt i den internationale konkurrence om udviklingen af familie- og helårsturist attraktioner.

Flyvestation Skrydstrup er som base for Joint Strike Fighter kampflyene (JSF) og hvorfra de danske kampfly fortsat skal operere, en betydende faktor i udviklingen af Trekantområdet. Udviklingen af Flyvestationen Skrydstrup til modtagelse af de ny kampfly kræver milliardinvesteringer der medvirker til at sikre danske erhvervsinteresser ved at bidrage til vækst og skabelsen af arbejdspladser i Trekantområdet.

I forbindelse med Flyvestation Skrydstrup ligger også Vojens Lufthavn som er en civil lufthavn hvis start- og landingsfaciliteter er åbne for alle typer civil luftfart. I dag betjener lufthavnen primært erhvervskunder, som har specielle ønsker og krav. Men på sigt arbejdes der for at genåbne for ruteflyvning. På flyvestationens område ligger også forsvarets hoveddepot.