Skovrejsning

Mål

Skovrejsningen skal fremme hensynet til friluftsliv, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, klima og miljøbeskyttelse.

Skovrejsningen skal bl.a. ske som bynær, rekreativ skov.

Skovrejsningen skal bidrage til opfyldelse af det nationale mål om at øge det samlede skovareal til 20-25 % inden år 2100.

 

Redegørelse til mål

Kommuneplanen skal efter planloven udpege områder til skovrejsning og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, samt optage retningslinjer herfor. Folketinget besluttede i 1988 aktivt at støtte etableringen af ny skov på landbrugsarealer, så skovarealet kan fordobles i løbet af ca. 80 – 100 år (svarer til en trægeneration). I dag er ca. 14.3 % (2013) af Danmarks areal dækket af skov.