Veje og stier - Haderslev Kommune

Mål

Byrådet ønsker et velfungerende lokalt vej- og stinet, med høj fremkommelighed og sikkerhed for alle trafikanter.

Byrådet vil arbejde for at øge tilgængeligheden til erhvervsområder, så f.eks. ønsker om kørsel med modulvogntog, i høj grad, kan imødekommes.

Byrådet ønsker et velfungerende lokalt vej- og stinet, med høj fremkommelighed og sikkerhed for alle trafikanter.

Gang- og cykelstier skal være med til at sikre gående og cyklister en høj trafiksikkerhed og god fremkommelighed, og bidrage til at sikre en god trafikal sammenhæng i nye og eksisterende byområder.

 

Redegørelse til mål

Kørsel med modulvogntog er kun tilladt på de veje der er godkendt til det. Rutenettet der er godkendt til modulvogntog kan ses på Vejdirektoratets trafikkort.

I 2016 har Vejdirektoratet opgraderet statens veje så de nu indgår i modulvogntogsnettet. I de senere år har Haderslev Kommune opgraderet udvalgte vejkryds, sådan at kørsel med modulvogntog nu er tilladt til bl.a. Sverigesvej 15 i Haderslev, og til Tingvejen 1 i Vojens.

I februar 2016 blev det yderligere besluttede at udbygge vejen fra Industriparken frem til Fabriksvej 5 ved Vojens til modulvogntog.

Eksisterende og nye gang- og cykelstier skal opfylde de politiske mål om at skabe et sammenhængende stinet, samt sikre skoleveje og andre vigtige cykelruter.