Kolofon

Udarbejdet af Haderslev Kommune 2017

 

Chefredaktør Kommunaldirektør Willy Feddersen

Redaktører for fælles dele af kommuneplanen Koordinationsgruppen ved repræsentanter fra Vejen, Vejle, Kolding, Billund, Fredericia, Middelfart og Haderslev kommuner.

Redaktører for lokale dele af kommuneplanen Kommuneplangruppen ved Kai Wisnewski, Mikael Kjær-Jensen, Mie Søgaard Rasmussen, Mette Zippora Leth Schmidt og Søren-Peter Andersen.

Kort GIS-gruppen ved Alice Richter.

Billeder Anders Sanderbo, Line Lind, Jørn Mejer, Rune Forum, Thomas Hæe Mogensen.

Layout Haderslev Kommune og COWI A/S

Film Line Lind

Platform ODEUM, COWI A/S

Miljøvurdering COWI A/S