Kultur, turisme og friluftsliv

Karneval - Kløften Festival

Udvikling af kultur-, turisme- og friluftsområdet er højt prioriteret i Trekantområdet. Kultur, sport og fritid spiller en stor rolle for borgernes livskvalitet og sundhed. Det er samtidig et afgørende element for borgernes tilhørsforhold. Kulturudbuddet er en meget vigtig oplevelsesfaktor i forbindelse med udviklingen inden for turisme. Der bør derfor være sammenhæng i planlægningen inden for kultur, turisme og friluftsliv.

Kultur
Udviklingen mod oplevelses- og vidensamfundet stiller stadig større krav til kulturudbuddet, og kulturaktiviteterne har i dag en stor indkomst- og beskæftigelsesmæssig indflydelse på økonomien. Et dynamisk kulturliv tiltrækker investeringer og er en vigtig forudsætning for bosætning og turisme. Kulturbranchen er en hurtigt voksende økonomi, og den er en vigtig udviklingsmæssig dynamo for Trekantområdet.

Kulturudbuddet er vigtigt for ”det gode liv” på alle niveauer. Det gælder fra forsamlingshuset i den lille landsby til skolerne som samlingssteder i lokalsamfundene og de store events. Trekantområdet har med en samlet befolkning på over 417.000 et stort publikumsmæssigt potentiale for at gennemføre flere større events. Den fælles ambition er, at styrke Trekantområdet som kulturmetropol, hvor hver kommune bidrager med sine unikke styrker og forcer. For at understøtte oplevelsen af et samlet kulturområde blandt områdets indbyggere, brugere og besøgende er der behov for dels at styrke forbindelserne mellem de forskellige kulturtilbud og –aktiviteter, og dels at synliggøre Trekantområdets mange attraktioner.

Den historiske kultur ses næsten overalt i landskabet og i byerne, hvor der findes vidnesbyrd om menneskelige aktiviteter gennem tusinder af år. Disse vidnesbyrd har ofte en stor fortælleværdi og giver mulighed for at opleve en historisk kontinuitet. Mange kulturhistoriske spor er beskyttede, fordi lokalbefolkningen tager vare på dem. Andre er fredede. Den generelle samfundsudvikling medfører imidlertid, at værdifulde kulturhistoriske spor mange steder udviskes eller forsvinder.

Turisme og friluftsliv
Trekantområdet rummer mulighed for en bred satsning inden for turistområdet. Her tilbydes oplevelser inden for musical, design og kunsthåndværk på internationalt niveau. Med Jellingstenene og Christiansfeld er det muligt at besøge to af Danmarks blot 7 steder på UNESCOs verdensarvsliste. Kongen og kirken har desuden sat sine spor i området med blandt andet fæstningsbyen Fredericia og Haderslev Domkirke. Den gamle Lillebæltsbro og det særlige kystlandskab kan opleves ved ”Bridgewalking”. I Trekantområdet findes i øvrigt et bredt udsnit af forskellige landskabstyper, tilgængelige naturområder, fjorde, bælt og søer, som samlet udgør nogle attraktive rammer for turisme og friluftsliv.

Muligheden for, at turismen fortsat kan blomstre og udvikle sig året rundt, har således nogle gode rammevilkår, som yderligere styrkes af, at Trekantområdet er et trafikalt knudepunkt blandt andet med Vestdanmarks internationale lufthavn og Fredericia Havn som krydstogthavn for Region Syddanmark. Målet er, at området kan udvikle sig til Danmarks turistområde nr. 2 efter Hovedstadsområdet.

Trekantområdet er allerede i dag en markant turistdestination med et stigende antal overnatninger. I 2014 var der ca. 4 mio. såkaldte kommercielle overnatninger i Trekantområdet, hvilket er en stigning på 3,9 pct. i perioden 2010-2014.* Dertil kommer et ukendt antal overnatninger f.eks. i form af Bed & Breakfast og Airbnb. Store attraktioner som LEGOLAND, Lalandia og Givskud Zoo og en række førende konferencehoteller skaber en stor gennemstrømning af familie- og erhvervsturister igennem Trekantområdet. Med udbygningen af en ressortturisme (familieturisme af international klasse) i Billund-området, ventes antallet af familieturister at stige yderligere – alene LegoHouse, der åbner i 2017, forventes at kunne trække et besøgstal på minimum 250.000 turister om året. I alt forventes 5- 6 mio. besøgende i området inden for de næste 5-10 år.

Også de små lokale turistattraktioner tiltrækker besøgende og bør ofres stor opmærksomhed, idet de ofte også har stor værdi for de mindre lokalsamfund.

Ligesom ressortturismen omkring Billund forventes turismen omkring de maritime miljøer at øges de kommende år.

Den maritime turisme dækker såvel kernen i turistens formål med ferien – sejlerferie, lystfiskeri fra kysten, dykning, havkajak m.m. Men den dækker også sidegevinsterne som oplevelser i havnemiljøet, vandreture langs vandet, udflugtssejladser, gourmetmiddagen i købstadens havnemiljø m.v.

Det blå bånd med Lillebælt og de østvendte fjorde, som også kendetegner Trekantområdet, er som skabt for denne turismeform. Lillebælt og fjordene kan i et strategisk samarbejde med Sønderjylland og det sydfynske øhav blive en attraktion ud i de maritime oplevelser. Turismesamarbejde i Destination Lillebælt mellem kommunerne Kolding, Fredericia og Middelfart, skal være med til at styrke denne position, som blandt andet forventes understøttet ved udviklingstiltag omkring naturpark Lillebælt.

Et stærkt aktiv blandt de blå oplevelser er lystfiskeriet. Flere turister fra Holland og Tyskland tager turen til Lillebælt for at få denne turistoplevelse. En styrkelse af lystfiskeriet skal dog samtænkes med det eksisterende erhvervsfiskeri i området. Andre stærke blå oplevelser er lystsejlads, dykning, den organiserede sejlads i form af gruppeture, fisketure, marsvinture, havkajaksejlads m.v. De vil ofte give en eksklusiv og autentisk oplevelse, som (erhvervs)turisten er glad for.

I den vestlige del af Trekantområdet er der andre muligheder omkring vand - f.eks. er der ved Flads å, Gram å og Gels å-systemet, Holme å og Kongeå-systemet samt ved Jels-søerne glimrende fiskevand som kombineret med naturoplevelser i ådalene giver gode oplevelsesmuligheder.

En fælles tilgang til turismen vil kunne medvirke til at forstærke en branding af Trekantområdet. Tiltag inden for turismen retter sig mod flere målgrupper:

  • Erhvervsturisme med møder, kongresser og udstillinger er et område, hvor Trekantområdet på landsplan har en markant styrkeposition. En fortsat nyetablering og renovering af faciliteter til konferencer, kongresser, udstillinger og hotelfaciliteter er vigtig for at fastholde denne position.
  • Ferieturisme, hvor børnefamilierne efterspørger attraktioner og aktiviteter, som både har elementer af sjov leg og involverende læring. De voksne par og singler efterspørger oplevelser indenfor kunst og kultur, historie, wellness, shopping, restaurant- og caféliv samt rekreation og oplevelser.
  • Friluftsturisme, hvor aktiviteter som vandring, cykling, dykning, fiskeri og sejlads er vigtige forudsætninger.
  • Sport- og eventturisme, hvor nationale og internationale idrætsbegivenheder afholdt i området generelt giver flere besøg i Trekantområdet og dets byer. Besøgene kan også give en øget omsætning hos restauranter, caféer, butikker, overnatningssteder samt øvrige besøgssteder i området.

Sport og fritidsaktiviteter spiller en stor rolle for borgernes livskvalitet og sundhed. Derfor skal der skabes gode rammer for fritidsaktiviteter i hverdagen. Foreningslivet har stor betydning, men en stigende individualisering og nye livsformer vinder frem. På den baggrund må det forventes, at borgerne stiller krav til kommunerne om nye tiltag. Udviklingen imod oplevelses- og vidensamfundet medfører også større krav til fritidsudbud. Med krav om spændende byliv med udfordringer og oplevelser. Der skal derfor være rekreative rum til fritidsformål i både byer og landdistrikter – storbyoplevelser og aktiviteter med naturen lige om hjørnet.

* Kommercielle overnatninger omfatter overnatninger på hoteller og feriecentre med mindst 40 senge, Danhostel-vandrerhjem, lystbådehavne, der frivilligt indberetter til Danmarks Statistik, campingpladser med mindst 75 enheder og lejede feriehuse gennem bureauer med minimum 25 huse. Kilde: ”Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013” (VisitDenmark, juni 2015).

Vi vil synliggøre og videreudvikle de mange oplevelsesværdier i byer og landdistrikter i arbejdet med oplevelses- og turismeområdet i Haderslev Kommune. F.eks. ACTURE PARK, Lillebælt lokker, Gram Slotsby og Haderslev Historiske Handelsby.